Kvalitní surovinou
k lahodnému výrobku

Velkoobchod a dodavatel

Nejste přihlášen/a. Pro možnost nákupu se prosím přihlašte.
Pokud dosud nejste registrovaným zákazníkem, registrujte zde.

Poptávané zboží
prázdný

Informace

Storno objednávky

    Od odeslání objednávky je tato považována za závaznou. Objednávku lze stornovat telefonicky, nejpozději však v pracovní den předcházející datu dodání. Dokud nedojde ze strany zaměstnance společnosti Refi-CZ s.r.o. k potvrzení storna, je objednávka v platnosti a bude dodána v uvedeném termínu. Společnost Refi-CZ s.r.o. není povinna vyhovět požadavku na storno, pokud by tento krok měl za následek znehodnocení zboží.

 

Reklamační řád

I.  Požadavky na vedení reklamačního řízení

 • Reklamační protokol
 • Průkaznost dodržení skladovacích podmínek po celou dobu od dodání výrobku po jeho vrácení

 

II.  Definice rozsahu platnosti reklamačního řádu

Společnost Refi-CZ s.r.o. definuje možné vady na výrobcích jako zjevné a skryté:

a)  Zjevné závady jsou:

 • Neodpovídající místo a doba dodání výrobku oproti specifikaci objednávky
 • Neodpovídající množství nebo druh dodaného výrobku oproti specifikaci objednávky
 • Zjevné poškození výrobku (propustnost obalů, prasklé a protržené obaly, porušení celistvosti atp.)
 • Nedostatečná záruční doba, kterou je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat

Zjevné závady musí kupující reklamovat ihned po zjištění před převzetím zboží od prodávajícího a neprodleně pak kontaktovat prodávajícího (e-mailem, telefonicky), avšak nejpozději do 24 hodin od doby dodání zboží. Podle míry závady zboží, kterou posoudí prodávající na základě informací od kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu obratem reklamační list pro průkaznou dokumentaci závady.

b)  Skryté závady jsou:

 • Kvalitativní změny výrobku zjištěné zákazníkem během doby „Spotřebujte do“ (zbarvení výrobku, plíseň, zdravotní závadnost apod.)

Skryté závady musí být reklamovány nejpozději poslední den lhůty „Spotřebujte do“, včetně tohoto dne. Kupující je povinen v této dané lhůtě prodávajícího informovat o skryté závadě (telefonicky, e-mailem) a vyplnit reklamační list, který mu poskytne prodávající pro průkaznou dokumentaci závady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku toho, že:

 • Kupující nerespektoval dobu trvanlivosti a skladovací podmínky zboží vyznačené na obalu
 • Kupující vadné potravinářské zboží smíchal nebo použil do výroby s jiným zbožím
 • Vady vznikly v důsledku působení tzv. „vyšší moci“
 • Vada vznikla zaviněním třetí osoby
 • Vada vznikla již před uskutečněním prodeje, kupující byl s touto vadou seznámen a na základě toho mu byla poskytnuta sleva z kupní ceny

 

III.  Definice skladovacích podmínek

Výrobky mražené, chlazené a ostatní dodané společností Refi-CZ s.r.o. podléhají podmínkám skladování, které jsou uvedeny na označení balení výrobku. Výrobky musí být neprodleně po dodání k zákazníkovi uskladněny dle výše popsaného režimu skladování až do jejich spotřeby, prodeje, nebo vyřízení reklamace. Zákazník zajistí průkaznost dodržování skladovacích  podmínek ve skladech se zbožím dodaným společností Refi-CZ s.r.o. Za důkaz odpovídajícího skladování se považuje záznam průběhu teplotních změn ve skladech zákazníka po celých 24 hodin, popř. návštěva oprávněné osoby společnosti Refi-CZ s.r.o. ve skladovacích prostorách zákazníka.

 

IV.  Reklamační řízení

V případě identifikace vady výrobku na straně zákazníka je zákazník povinen neprodleně oznámit zjištění na telefonním čísle 272 942 555, 272 942 556, 604 266 734 a zde se stanovuje:

 • Způsob zajištění výrobku tj. zákazník je povinen předložit kompletní reklamovaný/vadný výrobek včetně jeho originálního obalu s kompletní etiketou od dodavatele a doklad o tom, že zboží u prodávajícího koupil. Dodržení skladovacích podmínek. Neporušení obalu u celé dodávky zboží, s výjimkou porušení obalů nutné pro zjištění vady.
 • Odsouhlasení vady výrobku dle odst. II. Reklamačního řádu
 • Dokumentace pro posouzení oprávněnosti reklamace oprávněnou osobou společnosti Refi-CZ s.r.o.
 • Termín stanovení, posouzení a vyhodnocení oprávněnosti nároku zákazníka
 • Postup při uznání nároku zákazníka
 • Postup při neuznání nároku zákazníka

 

Ochrana osobních údajů

    Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Nevíte si rady? Kontaktujte Vašeho obchodníka.

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

zákaznická podpora

info Zavinac refi-cz Tecka cz
tel.:
+420 725 800 592

Speciální přání


captcha image